ЦСМП - Смолян

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян през 2020г.

Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:12:25Последна промяна: 2020-05-29 16:12:06
ID номер: 909971 Статус: затворена

Доставка чрез закупуване на медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян

Индивидуален номер на процедурата: 0006352
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 19500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-09 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нели Томова
 • Телефон/и за контакт: 0301/62854
Документи
 • Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975235
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:22
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975239
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:25
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975244
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:27
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975246
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:29
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - Представяне на участника

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975249
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:32
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 Декларация по чл.192,ал3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975256
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:34
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 4 Декларадия

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975261
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:37
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5 Декларация по ЗИФОДРСЛТДС

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975279
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:40
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 6 Декларация свързани лица

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975293
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:42
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 7 Декларация от подизпълнители

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975300
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:45
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 8 Декларация списък техника и персонал

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975304
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:47
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 9 Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975308
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:50
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 10 Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975310
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:52
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 11 Опис документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975312
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:55
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 12 Проект на договора

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:13:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975318
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:13:58
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:13:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 13 Списък услуги сходен предмет

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:14:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124975328
  Удостоверено време: 29.05.2020 16:14:01
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2020 13:14:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 08:46:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125849080
  Удостоверено време: 10.06.2020 08:46:31
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 05:46:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-25 11:25:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127058227
  Удостоверено време: 25.06.2020 11:25:41
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2020 08:25:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори