ЦСМП - Смолян

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян през 2020г. по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:06:39
ID номер: 9097176 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян през 2020г. по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0006096
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 69500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-03 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нели Томова
 • Телефон/и за контакт: 0301/62854
Документи
 • Обява на стойност по чл.20,ал.3

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:29:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120216072
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:29:50
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:29:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20,ал.3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:30:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120216244
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:30:01
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:30:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация и пълно описание на поръчката

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:30:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120216457
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:30:14
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:30:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - Приложение 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:30:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120216701
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:30:29
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:30:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника - Приложение 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:30:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120216992
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:30:46
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:30:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217189
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:30:58
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217248
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:02
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217308
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:05
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 6

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217366
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:09
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 7

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217465
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:15
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 8

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217549
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:19
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение 9

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120217823
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:35
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по позиция № 1 "Лекарствени продукти"- Приложение 10.1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120218087
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:51
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по позиция № 2 "Медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици" - Приложение 10.2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:31:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120218172
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:31:56
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:31:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на предоставените документи от участника в процедурата - Приложение 11

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:32:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120218393
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:32:10
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:32:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор/проект/ - Приложение 12

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:32:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120218647
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:32:25
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:32:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък-декларация - Приложение 13

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:32:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120219048
  Удостоверено време: 16.03.2020 13:32:49
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2020 11:32:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 09:45:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120858601
  Удостоверено време: 26.03.2020 09:45:44
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 07:45:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 09:45:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120858602
  Удостоверено време: 26.03.2020 09:45:50
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 07:45:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-10-66 от 03.04.2020г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-05-14 15:57:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123880569
  Удостоверено време: 14.05.2020 15:57:42
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2020 12:57:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-10-68 от 21.04.2020г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-05-14 15:57:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123880575
  Удостоверено време: 14.05.2020 15:57:45
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2020 12:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 11:35:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123915769
  Удостоверено време: 15.05.2020 11:35:09
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2020 08:35:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 12:42:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125054070
  Удостоверено време: 01.06.2020 12:42:57
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 09:42:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 13:04:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125055579
  Удостоверено време: 01.06.2020 13:04:09
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 10:04:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори