ЦСМП - Смолян

ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП СМОЛЯН ПРЕЗ 2020Г.

Дата и час на публикуване: 2019-11-04 12:16:57
ID номер: 9094192 Статус: затворена

Предмета на настоящата поръчка включва доставка на авточасти, текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП Смолян, посочени по марка в техническа спецификация на Възложителя и извършване на ремонтните услуги през 2020година

Индивидуален номер на процедурата: 0005673
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50110000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: НЕЛИ ТОМОВА
 • Телефон/и за контакт: 0301/62854
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:30:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758483
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:30:06
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:30:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:32:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758603
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:32:08
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:32:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на необходимите за поръчката авточасти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:32:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758640
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:32:38
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:32:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:33:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758703
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:33:22
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:33:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:33:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758744
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:33:50
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:33:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.193,ал.3,чл.54,ал.1,т.1,2 и 7

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:33:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758752
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:33:57
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:33:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192,ал.3,чл.54,ал1,т.3-6

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:34:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758759
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:34:01
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:34:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по ЗИФОДРЮДРСЛТДС

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:34:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758765
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:34:06
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:34:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация свързано лице

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:34:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758772
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:34:11
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:34:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация от подизпълнител

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:34:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758779
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:34:16
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:34:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация списък техника и персонал

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:34:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758790
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:34:22
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:34:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:34:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758830
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:34:53
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:36:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758915
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:36:04
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:36:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на документите съдържащи се в офертата за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:36:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758940
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:36:23
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:36:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 14:36:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111758981
  Удостоверено време: 04.11.2019 14:36:53
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 12:36:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 за дейността на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 15:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112813269
  Удостоверено време: 21.11.2019 15:26:08
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 13:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 за дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 14:12:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115926802
  Удостоверено време: 10.01.2020 14:12:38
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 12:12:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 14:14:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115926942
  Удостоверено време: 10.01.2020 14:14:59
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 12:14:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори