ЦСМП - Смолян

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И АНТИСЕПТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП – СМОЛЯН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:13Последна промяна: 2019-03-21 14:56:26
ID номер: 9086886 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти  и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян през 2019година

Индивидуален номер на процедурата: 0004782
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-05 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нели Томова
 • Телефон/и за контакт: 0301 62854
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140369
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:29
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140372
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:33
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140375
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:36
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140382
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:40
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140387
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:44
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • по чл 192,ал.3

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140392
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:48
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • по чл. 192,ал.3

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140394
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:51
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • по ЗИФОДРЮПДРСЛТДС

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140401
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:54
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • за свързано лице

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140405
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:03:58
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:03:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • от подизпълнител

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140409
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:01
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • за техника и персонал

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140421
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:05
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140422
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:08
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140428
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:11
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140433
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:15
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на документите

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140437
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:19
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140443
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:22
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък услуги сходен предмет

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:04:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097140449
  Удостоверено време: 21.03.2019 15:04:25
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2019 13:04:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 14:35:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098096587
  Удостоверено време: 08.04.2019 14:35:43
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 11:35:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за открито заседание на комисия за разглеждане и класиране на ценовите предложения на участниците в процедурата, насрочено за 18.04.2019г от 10:00часа

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-15 12:13:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098566685
  Удостоверено време: 15.04.2019 12:13:17
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2019 09:13:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:51:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100581055
  Удостоверено време: 13.05.2019 15:51:35
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 12:51:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 4 от 31.05.2019г. - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-04 11:59:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102109183
  Удостоверено време: 04.06.2019 11:59:10
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2019 08:59:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 5 от 31.05.2019г. - "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-04 11:59:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102109197
  Удостоверено време: 04.06.2019 11:59:17
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2019 08:59:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори