ЦСМП - Смолян

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2019год. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян; Златоград; Девин; Рудозем; Чепеларе; Баните; Доспат; Мадан; Неделино, съгласно Наредба №11/21.12.2009г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Дата и час на публикуване: 2019-01-31 09:40:38Последна промяна: 2019-01-31 09:22:05
ID номер: 9085263 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2019 година за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян; Златоград; Девин; Рудозем; Чепеларе; Баните; Доспат; Мадан; Неделино, съгласно Наредба №11/21.12.2009г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Индивидуален номер на процедурата: 0004626
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Нели Анастасова Томова
 • Телефон/и за контакт: 0301 62854
Документи
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 09:42:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094899010
  Удостоверено време: 31.01.2019 09:42:26
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 07:42:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 09:42:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094899016
  Удостоверено време: 31.01.2019 09:42:31
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 07:42:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 09:42:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094899020
  Удостоверено време: 31.01.2019 09:42:36
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 07:42:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 09:42:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094899022
  Удостоверено време: 31.01.2019 09:42:40
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 07:42:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 10:03:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095400619
  Удостоверено време: 15.02.2019 10:03:38
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 08:03:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 10:03:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095400620
  Удостоверено време: 15.02.2019 10:03:44
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 08:03:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:16:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096025074
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:16:23
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:16:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3 от 13.03.2019г. със "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-15 13:44:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096872876
  Удостоверено време: 15.03.2019 13:44:44
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2019 11:44:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори