ЦСМП - Смолян

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2018 г. за нуждите на ЦСМП-Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан, Неделино

Дата и час на публикуване: 2018-01-31 14:44:47Последна промяна: 2018-02-14 14:47:38
ID номер: 9072597 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2018 г. за нуждите на ЦСМП-Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан, Неделино

Индивидуален номер на процедурата: 0003350
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 55800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-15 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 14:44:47
 • Информация за публикувана обява в профила на купувача

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 14:44:47
 • Документация за участие в ОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 14:44:47
 • Приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 14:44:47
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по чл.96, ал.3 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 15:57:05
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077933817
  Удостоверено време: 16.02.2018 15:57:05
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 13:57:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 15:58:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077933881
  Удостоверено време: 16.02.2018 15:58:50
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 13:58:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-28 08:42:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078273465
  Удостоверено време: 28.02.2018 08:42:11
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2018 06:42:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 6 от 12.03.2018г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:37:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079251875
  Удостоверено време: 20.03.2018 10:37:06
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 08:37:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:37:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079251891
  Удостоверено време: 20.03.2018 10:37:13
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 08:37:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:37:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079251903
  Удостоверено време: 20.03.2018 10:37:19
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 08:37:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори