ЦСМП - Смолян

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Смолян през 2017 година

Дата и час на публикуване: 2017-03-22 15:00:00Последна промяна: 2018-02-14 14:31:37
ID номер: 9062558 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Смолян през 2017 година

Индивидуален номер на процедурата: 0003348
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 51250.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-06 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 15:00:00
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 15:00:00
 • Информацията е за удължаване на първоначалния срок за

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 14:30:29
 • Информация относно нов срок за отваряне на офертите

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 14:30:29
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 17:00:00
 • Договор - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 15:00:00
 • Приложения към Договор - СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 15:00:00
 • Договор - ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 15:00:00
 • Приложения към Договор - ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 15:00:00