ЦСМП - Смолян

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна през 2017г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му:Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан, Неделино, съгласно Наредба№11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:00:00Последна промяна: 2018-02-14 14:14:57
ID номер: 9061036 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна през 2017г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му:Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан, Неделино, съгласно Наредба№11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Индивидуален номер на процедурата: 0003347
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 55800.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-15 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:00:00
 • РАЗЯСНЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-22 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-10 14:14:05
 • Приложение към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-24 12:25:16