ЦСМП - Смолян

Доставка на лекарствени продукти; медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-Смолян

Дата и час на публикуване: 2016-02-09 15:00:00Последна промяна: 2018-02-14 14:06:36
ID номер: 9050220 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти; медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-Смолян

Индивидуален номер на процедурата: 0003346
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 50003.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 33140000, 33631600
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-23 17:00:00
 • Договор - Хелмед България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 14:04:43
 • Договор - Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 15:00:59
 • Извършени плащания м.03.2016г. - Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 14:05:50
 • Извършени плащания м. 04.2016г. - Хелмед България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-30 14:00:59