Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група N “Нервна система”, за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:53:00
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:50:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296969
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:50:49
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:50:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:50:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296971
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:50:51
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:50:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:50:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296975
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:50:53
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:50:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-02 10:50:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159296980
  Удостоверено време: 02.09.2021 10:50:56
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2021 07:50:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:17:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624483
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:17:33
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:17:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:17:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624490
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:17:35
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:17:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Таблица № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:17:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624496
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:17:38
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:17:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-08 13:17:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162624498
  Удостоверено време: 08.10.2021 13:17:40
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2021 10:17:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:19:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165861740
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:19:38
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:19:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:19:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165861741
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:19:41
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:19:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:19:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165861742
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:19:43
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:19:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-10 15:19:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165861744
  Удостоверено време: 10.11.2021 15:19:46
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2021 13:19:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-01-12 13:25:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171709667
  Удостоверено време: 12.01.2022 13:25:43
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2022 11:25:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-09 13:19:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174366699
  Удостоверено време: 09.02.2022 13:19:44
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2022 11:19:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-09 13:19:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174366764
  Удостоверено време: 09.02.2022 13:19:48
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2022 11:19:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори