Център за психично здраве Русе ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9094494статус: възложена

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ-РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-26 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-13 12:12:02
ID номер: 9094301статус: възложена

Доставка на платове и вата за нуждите на ЦПЗ - Русе ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-26 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-06 11:00:37
ID номер: 9090900статус: прекратена

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ-РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-12 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-31 11:09:41
ID номер: 9081611статус: затворена

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-23 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-08 12:53:09
ID номер: 9068537статус: възложена

Периодична доставка на материали за производство на спално бельо

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-28 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-21 12:36:03