Център за психично здраве Русе ЕООД
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 1
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група N “Нервна система”, за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:53:00
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група D "Дерматологични средства" и H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на

Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:52:30