Център за психично здраве Русе ЕООД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00849-2015-0001 статус: приключена

Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в ЦПЗ-Русе ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-06 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-12 15:00:00