Център за психично здраве Русе ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00849-2020-0004статус: възложена

Приготеяне и доставка на готова болнична храна за нуждите на ЦПЗ - Русе ЕООД

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-01 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-22 11:34:48
АОП номер: 00849-2020-0002статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2020-02-19 12:42:52
АОП номер: 00849-2020-0001статус: възложена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2020-02-05 13:40:59
АОП номер: 00849-2019-0005статус: прекратена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - РУСЕ ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-07 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-20 10:40:32
АОП номер: 00849-2019-0004статус: приключена

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОПАКОВАНЕ В ПЛИКОВЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-10 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:00:28