Център за психично здраве Русе ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00849-2020-0003статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - РУСЕ ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-21 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-11 11:08:55