Център за психично здраве Русе ЕООД

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9051023статус: възложена

Периодична доставка на материали за производство на спално бельо

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-16 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
ID номер: 9040983статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ РУСЕ ЕООД за 2015г. - 2016г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-30 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-21 15:00:00
ID номер: 9040722статус: възложена

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-24 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-14 15:00:00
ID номер: 9040307статус: затворена

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-09 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00