Център за психично здраве Русе ЕООД

Приготеяне и доставка на готова болнична храна за нуждите на ЦПЗ - Русе ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-05-22 11:34:48
АОП номер: 00849-2020-0004 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка включва ежедневно приготвяне и доставка на готова болнична храна по различни диети: 9, 10, 15, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд.1984 г. на МЗ, по предварителни заявки от Възложителя, за пациенти, потребители и дежурен персонал. Доставките се извършват ежедневно, три пъти дневно, с транспорт на изпълнителя, по точно определен график.

Индивидуален номер на процедурата: 0006322
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 500385.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-01 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валери Василев
  • Телефон/и за контакт: 082845379
Документи