Център за психично здраве - град Бургас

Обслужване на болнична кухня към “ЦПЗ–Бургас” ЕООД - 2018г.

Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:06:03Последна промяна: 2018-10-15 12:05:49
АОП номер: 00901-2018-0001 Статус: възложена

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна (закуска, обяд и вечеря) в термоустойчиви кутии, собственост на изпълнителя, след получена от възложителя писмена заявка по диети за стационарно болни пациенти на "ЦПЗ-Бургас"ЕООД, изготвяна съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно - профилактичните заведения", изд. 1984г. на МЗ; Наредба №23 от 19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за болнично хранене и храна за дежурния персонал (закуска с обяд или вечеря). Включва разливане на храната в посуда на изпълнителя, раздаване на храната, измиване и дезинфекция на съдовете, почистване, измиване и дезинфекция на използваното за това помещение.

Индивидуален номер на процедурата: 0004240
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 250000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55521200
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-08 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • Решение за откриване на процедура - публично състезание “Обслужване на болнична кухня към “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:12:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091589586
  Удостоверено време: 15.10.2018 12:12:43
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 09:12:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка - публично състезание “Обслужване на болнична кухня към “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:12:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091589589
  Удостоверено време: 15.10.2018 12:12:46
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 09:12:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за обществена поръчка “Обслужване на болнична кухня към “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 13:22:00
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091593266
  Удостоверено време: 15.10.2018 13:22:00
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 10:22:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация към обществена поръчка “Обслужване на болнична кухня към “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 13:27:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091593599
  Удостоверено време: 15.10.2018 13:27:52
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 10:27:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от дейността на комисия за за ОП „Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 13:00:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852962
  Удостоверено време: 23.11.2018 13:00:45
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 11:00:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Събощение за отваряне на ценовите предложения на ОП„Обслужване на болнична кухня към “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД“ 2018г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 12:29:37
  Дата и час на промяна: 2019-01-08 12:31:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094162290
  Удостоверено време: 08.01.2019 12:31:23
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 10:31:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи №2, 3, 4 и 5 от дейността на комисия за ОП „Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 12:56:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094457799
  Удостоверено време: 17.01.2019 12:56:25
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 10:56:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за утвърждаване на Протоколи от дейността на комисия за ОП „Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 12:56:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094457818
  Удостоверено време: 17.01.2019 12:56:51
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 10:56:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител за ОП „Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС” ЕООД” - 2018г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 12:57:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094457830
  Удостоверено време: 17.01.2019 12:57:03
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 10:57:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за ОП„Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС ЕООД - 2018г.”

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-07 11:01:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095131043
  Удостоверено време: 07.02.2019 11:01:24
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2019 09:01:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ОП„Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС ЕООД - 2018г.”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-07 11:19:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095132222
  Удостоверено време: 07.02.2019 11:19:13
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2019 09:19:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за ОП„Обслужване на болнична кухня към “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС ЕООД”

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-02-04 12:37:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141724095
  Удостоверено време: 04.02.2021 12:37:33
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2021 10:37:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори