Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00049-2017-0006статус: затворена

Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-02 14:34:54
АОП номер: 00049-2017-0004статус: прекратена

Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-15 15:33:32
АОП номер: 00049-2016-0012статус: възложена

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-10-20 10:50:49
АОП номер: 00049-2016-0011статус: приключена

Извършване на застрахователни услуги по застраховка „Автокаско” за нуждите на “Бургасбус”ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-14 09:03:06