Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00049-2020-0008статус: възложена

Покупка /доставка/ на електрическа енергия – средно напрежение на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:15:48
АОП номер: 00049-2020-0007статус: възложена

Покупка /доставка/ на електрическа енергия – ниско напрежение на свободния пазар от координатор на балансираща група” за нуждите на “Бургасбус”ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 14:45:28
АОП номер: 00049-2019-0018статус: възложена

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-04 13:05:12
АОП номер: 00049-2019-0017статус: възложена

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-17 13:13:04
АОП номер: 00049-2019-0006статус: възложена

Покупка /доставка/ на електрическа енергия – средно напрежение на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-09 14:04:55