Бургасбус ЕООД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 5
АОП номер: 00049-2016-0010статус: приключена

Доставка на Автомобилен бензин А95Н

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:17:57
АОП номер: 00049-2016-0010статус: възложена

Доставка на Автомобилен бензин А95Н . С количествата Автомобилен бензин А95Н ще се обезпечи изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:59:54
АОП номер: 00049-2016-0009статус: приключена

Доставка и монтаж на допълнително оборудване за автобуси и тролейбуси и въвеждането му в експлоатация в интегрирана система за контрол и управление на масовия

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 10:04:39
АОП номер: 00049-2016-0008статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА НОВИ СЪЧЛЕНЕНИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-02 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 16:01:22
АОП номер: 00049-2016-0007статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА НОВИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-13 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:56:54