Бургасбус ЕООД

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9051453статус: възложена

Изграждане и поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на „Бургасбус” ЕООД, изграждане и поддържане на Централизирана Система за връзка и

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-18 12:46:45
статус: отменена

Изграждане, поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на "Бургасбус" ЕООД и изграждане на Централизирана Система за връзка и отчитане с

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-26 10:28:50
статус: приключена

Доставка на работно облекло за работещи в „Бургасбус” ЕООД проведена през 2014 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:45:01
статус: възложена

Застраховане на моторните превозни средства, собственост на “Бургасбус”ЕООД гр.Бургас със застраховка “Гражданска отговорност на МПС” за 2015 год.-проведена 2014

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-10 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:12:38
статус: възложена

Извършване на застраховки на моторните превозни средства, собственост на дружеството със застраховка “Гражданска отговорност на МПС” за 2016 год.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-04 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-24 10:22:29