Бургасбус ЕООД

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-11-04 13:05:12
АОП номер: 00049-2019-0018 Статус: възложена

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси  на “Бургасбус”ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005674
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи