Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 9
АОП номер: 00049-2019-0021статус: отворена

Доставка на моторно масло за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-11-15 09:32:00
АОП номер: 00049-2019-0020статус: отворена

Доставка на моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Дата и час на публикуване: 2019-11-15 09:05:14
АОП номер: 00049-2019-0019статус: отворена

Техническо обслужване и ремонтна поддръжка в следгаранционен период на интегрирана електронна система за обслужване в масовия градски транспорт в Бургас

Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-06 11:21:38
АОП номер: 00049-2019-0016статус: затворена

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 18” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-26 14:35:30
АОП номер: 00049-2019-0015статус: отворена

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 12” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-26 14:33:56