Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00049-2017-0007статус: затворена

Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус” ЕООД, полагащи се по КТД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-26 13:53:06
АОП номер: 00049-2017-0005статус: затворена

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-19 10:33:19
АОП номер: 00049-2017-0003статус: възложена

Доставка на масла (моторни и трансмисионни), моторни масла за автобуси в гаранция, антифриз и греси за нуждите на "Бургасбус"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-03-28 13:59:32
АОП номер: 00049-2017-0002статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД чрез Стоковата борса

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:41
АОП номер: 00049-2017-0001статус: възложена

Доставка на моторно масло за високо натоварени дизелови двигатели за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас чрез Стоковата борса

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:38