Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 8
статус: отворена

Доставка и въвеждане в експлоатация на нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Бургас

Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-16 10:53:22
АОП номер: 00049-2019-0011статус: възложена

Доставка на греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-08-15 13:48:45
АОП номер: 00049-2019-0010статус: възложена

Доставка на трансмисионно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-08-07 09:24:03
АОП номер: 00049-2019-0009статус: възложена

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 13:16:29
АОП номер: 00049-2019-0008статус: възложена

Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-07-05 13:06:10