Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 12
АОП номер: 00049-2020-0013статус: отворена

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИДОБИВКИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В "БУРГАСБУС" ЕООД, ПОЛАГАЩИ СЕ ПО КТД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-27 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-05 08:43:16
АОП номер: 00049-2020-0012статус: отворена

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ТРОЛЕЙБУСИ „ШКОДА-СОЛАРИС” - 26 Tr ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-23 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-05 08:41:04
АОП номер: 00049-2020-0011статус: отворена

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Дата и час на публикуване: 2020-05-12 09:52:35
АОП номер: 00049-2020-0010статус: затворена

ДОСТАВКA НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ (АКУМУЛАТОРИ) ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-12 09:37:17
АОП номер: 00049-2020-0009статус: затворена

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за електронна билетна система и автоматично позициониране на превозни средства, система за информация

Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-27 10:51:24