Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 7
АОП номер: 00049-2019-0008статус: отворена

Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-07-05 13:06:10
АОП номер: 00049-2019-0007статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-05-13 12:42:20
АОП номер: 00049-2019-0004статус: възложена

Доставка на хидравлично масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-03-27 10:41:12
АОП номер: 00049-2019-0003статус: възложена

Доставка на моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Дата и час на публикуване: 2019-02-07 10:47:22
АОП номер: 00049-2019-0002статус: възложена

Доставка на антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-01-24 14:40:27