Бургасбус ЕООД

Покупка /доставка/ на електрическа енергия – средно напрежение на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-05-09 14:04:55
АОП номер: 00049-2019-0006 Статус: възложена

Покупка/доставка/ на електрическа енергия – средно напрежение на свободния пазар от координатор на балансираща групаза нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0004936
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 148000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-31 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи