Топлофикация - Бургас ЕАД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 795418 статус: приключена

Аварийна доставка на турбокомпресор VTR254-11 за ко-генератор №1 (4249)в ИКПТЕЕ в Топлофикация-Бургас ЕАД

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-07-11 15:18:37
АОП номер: 781064 статус: прекратена

"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Топлофикация-Бургас ЕАД за срок от 12 месеца"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2017-03-31 14:03:08