Топлофикация - Бургас ЕАД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9089212статус: възложена

Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на водогреен котел от гориво газ на пелети на територията на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-28 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-14 14:16:31
статус: затворена

Извършване на диагностика, планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Wartsila 16V25SG в

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-31 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-14 11:19:25
ID номер: 9086898статус: възложена

„Доставка на таблетирана сол - натриев хлорид (NaСl) за нуждите на Топлофикация – Бургас ЕАД”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-22 10:37:26
ID номер: 9086011статус: възложена

Доставка на циркулационни помпи и ултразвукови топломери за абонатни станции на „Топлофикация-Бургас” ЕАД по две обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-13 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-25 14:34:56
ID номер: 9078908статус: възложена

Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация Бургас ЕАД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-16 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-26 11:10:47