Топлофикация - Бургас ЕАД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00937-2020-0002статус: възложена

Изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-16 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-25 11:13:15
АОП номер: 00937-2020-0001статус: възложена

Инкасиране на суми за топлинна енергия и дялово разпределение от потребителите на Топлофикация Бургас ЕАД по четири обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-24 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-03 10:44:38
АОП номер: 00937-2019-0009статус: възложена

Доставка на моторно масло за нуждите на Топлофикация - Бургас ЕАД чрез Софийска стокова борса АД

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-11-19 10:23:54
АОП номер: 00937-2019-0008статус: приключена

Монтаж на тласкаща скара и вторично оборудване към нея на водогреен котел работещ на биомаса или газ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-28 10:09:51
АОП номер: 00937-2019-0007статус: възложена

Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-13 10:04:28