Топлофикация - Бургас ЕАД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00937-2019-0008статус: възложена

Монтаж на тласкаща скара и вторично оборудване към нея на водогреен котел работещ на биомаса или газ

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-28 10:09:51
АОП номер: 00937-2019-0007статус: затворена

Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-13 10:04:28
АОП номер: 00937-2019-0006статус: възложена

Изработка и доставка на два броя ръкавни филтри с общ обемен дебит 60 000 м3/h

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-14 11:20:49
АОП номер: 00937-2019-0005статус: приключена

Изработка, доставка и монтаж на тръбен економайзер II-ра степен за водогреен котел SZL-10.4/115/45-T по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-07 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-16 10:06:36
АОП номер: 00937-2019-0004статус: възложена

Извършване на услуги по изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на Топлофикация – Бургас ЕАД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-03 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-12 10:59:57