Топлофикация - Бургас ЕАД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00937-2015-0002статус: приключена

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Топлофикация-Бургас"ЕАД

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-10 16:51:09
АОП номер: 00937-2015-0001статус: приключена

Доставка на моторно масло Тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав за нуждите на "Топлофикация-Бургас"ЕАД.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-30 18:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-30 09:50:10