Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на моторно масло Тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав за нуждите на "Топлофикация-Бургас"ЕАД. Извършване анализ на маслото: 5 бр. двигатели W 16V25SG на всеки 1000 работни часа, при работа на двигателите от 8000 до 8200 работни часа годишно.Изкупуване на отработено масло.

Дата и час на публикуване: 2015-10-30 09:50:10Последна промяна: 2015-10-30 11:27:03
АОП номер: 00937-2015-0001 Статус: приключена

         Доставка на моторно масло Тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав за нуждите на "Топлофикация-Бургас"ЕАД. Извършване анализ на маслото: 5 бр. двигатели W 16V25SG на всеки 1000 работни часа, при работа на двигателите от 8000 до 8200 работни часа годишно. При проблем, ако се налага, ще идва специалист по маслата от „Ексомобил“, като това ще бъде напълно безплатно. Отработеното масло ще се изкупува от продавача на цена 540 лв. за тон.

Индивидуален номер на процедурата: 0000383
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 157248.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 092111002
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-30 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109
Документи