СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2018/2019 г.”

Дата и час на публикуване: 2018-08-29 23:00:46Последна промяна: 2018-08-29 23:00:02
ID номер: 9080202 Статус: възложена

Предмет на поръчката: „Специализиран превоз на ученициот СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2018/2019 г.

 

Позиция №1 – Превоз на ученици  І-XІІ клас

Маршрут: с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе и обратно –2 /два / курса по 39 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 78 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 44 ученици.

 

Позиция №2 – Превоз на ученици  І-ХІІ клас

 Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 1/един/ курса по 15 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 30 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 44ученици.

 

Позиция №3 – Превоз на ученици  целодневна организация І-VІІ клас

Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 1/един/ курса по 15 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 30 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението – 20ученици.

 

Позиция №4 – Превоз на ученици  І-ХII клас

  Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Грозден – с. Терзийско и обратно – 2 /два/ курса по 30 км.  и Сингирларе – Грозден - 2 курса по 9,5 км. В едната посока с обща дължина на маршрута - 79 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 40ученици. 

Не се допуска превоз на правостоящи ученици при извършване на услугата.

Индивидуален номер на процедурата: 0004108
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69390.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи