СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 939185 / 04132-2019-0004статус: възложена

Доставка на дизелово гориво / газьол за нуждите на СУ "Христо Ботев"

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-10-16 15:11:46
АОП номер: 04132-2017-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - Сунгурларе

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-09-28 15:59:17