СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 04132-2020-0002статус: прекратена

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-08-17 13:40:50
ID номер: 9092128статус: възложена

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2019/2020 година”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-03 20:04:31
ID номер: 9091236статус: възложена

„Доставка на дизелово гориво В6 за училищни автобуси и училищен трактор на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2019/2020 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-21 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-09 19:58:17
ID номер: 9091163статус: прекратена

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2019/2020година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-21 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-08 10:40:09
ID номер: 9080202статус: възложена

„Специализиран превоз на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2018/2019 г.”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-29 23:00:46