СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9045392статус: възложена

Доставка на закуска/плод на учениците от ПГ и І-ІV клас в СОУ "Христо Ботев " - град Сунгурларе през учебната 2015/2016 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:58:41
статус: възложена

Специализиран превоз на учители от СОУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2014/2015 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-24 15:42:37
ID номер: 9045381статус: възложена

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІІ КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:37:50
статус: възложена

Специализиран превоз на ученици от СОУ Христо Ботев град Сунгурларе през учебната 2015г/2016г

Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-28 15:28:00
статус: възложена

Специализиран превоз на учители от СОУ Христо Ботев град Сунгурларе през учебната 2015г/2016г

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-13 15:33:03