СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04132-2020-0001статус: прекратена

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2020/2021 г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-18 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2020-07-28 10:41:54
АОП номер: 938635статус: възложена

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2019/2020 г.”

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-15 09:39:10
АОП номер: 931319статус: възложена

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2019/2020 г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-02 17:36:19
АОП номер: 922954статус: прекратена

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2019/2020 г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-18 14:44:28