СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L „Антинеопластични и имуномодулиращи средства“ за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по Рамково споразумение № РД - 11-62/01.02.21г.. на МЗ - ЦОПСЗ“.

Дата и час на публикуване: 2021-03-18 14:09:06
Документи
 • Покана до определени лица за представяне на оферти за участие в процедура Вътрешен конкурентен избор.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 18:34:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145008283
  Удостоверено време: 18.03.2021 18:34:53
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 16:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към покана до определени лица.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 18:34:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145008284
  Удостоверено време: 18.03.2021 18:34:56
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 16:34:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение жребии

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-21 19:14:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147848418
  Удостоверено време: 21.04.2021 19:14:54
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2021 16:14:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032826
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:30
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032838
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:34
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно класиране

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032844
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:37
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сравнение цени

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032849
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:41
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за сключване на договор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-06-09 20:55:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152096239
  Удостоверено време: 09.06.2021 20:55:07
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2021 17:55:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка РС 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 15:04:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155601704
  Удостоверено време: 20.07.2021 15:04:58
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 12:04:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 1 Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 15:05:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155601716
  Удостоверено време: 20.07.2021 15:05:01
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 12:05:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 2 Медекс

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 15:05:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155601721
  Удостоверено време: 20.07.2021 15:05:04
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 12:05:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 3 Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 15:05:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155601725
  Удостоверено време: 20.07.2021 15:05:08
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 12:05:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор Софарма Трейдинг 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-31 15:35:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173480129
  Удостоверено време: 31.01.2022 15:35:46
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2022 13:35:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор Медекс 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-31 15:36:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173480172
  Удостоверено време: 31.01.2022 15:36:10
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2022 13:36:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор Фьоникс Фарма 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-31 15:36:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173480210
  Удостоверено време: 31.01.2022 15:36:40
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2022 13:36:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори