СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L „Антинеопластични и имуномодулиращи средства“ за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по Рамково споразумение № РД - 11-62/01.02.21г.. на МЗ - ЦОПСЗ“.

Дата и час на публикуване: 2021-03-18 14:09:06
Документи
 • Покана до определени лица за представяне на оферти за участие в процедура Вътрешен конкурентен избор.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 18:34:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145008283
  Удостоверено време: 18.03.2021 18:34:53
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 16:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към покана до определени лица.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 18:34:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145008284
  Удостоверено време: 18.03.2021 18:34:56
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 16:34:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение жребии

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-21 19:14:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147848418
  Удостоверено време: 21.04.2021 19:14:54
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2021 16:14:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032826
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:30
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032838
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:34
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно класиране

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032844
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:37
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сравнение цени

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-07 08:53:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149032849
  Удостоверено време: 07.05.2021 08:53:41
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2021 05:53:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за сключване на договор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-06-09 20:55:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152096239
  Удостоверено време: 09.06.2021 20:55:07
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2021 17:55:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори