СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицински персонал за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по две обособени позиции: скопичен рентгенов апарат – 1 бр. и спирометър – 2 бр.

Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00Последна промяна: 2017-03-14 13:40:25
ID номер: 9043024 Статус: възложена

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицински персонал за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по две обособени позиции: скопичен рентгенов апарат – 1 бр. и спирометър – 2 бр.

Индивидуален номер на процедурата: 0002093
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 59400.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50400000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-01 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Техническа спецификация-1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Техническа спецификация-2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Сравнителна таблица - 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Сравнителна таблица - 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:05
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 17:39:25
 • Сключен договор 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-14 13:37:25
 • Сключен договор 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-14 13:37:25
 • Информация за авансово плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 13:38:47
 • Информация за окончателно плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 13:39:28
 • Информация за окончателно плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-25 13:40:12