СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-10-13 12:05:02Последна промяна: 2017-03-14 12:19:51
АОП номер: 00766-2015-0004 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002090
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 139094.42 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-13 12:05:02
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-10-13 12:05:02
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-13 12:05:02
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 17:30:21
 • Контролен лист №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 17:30:21
 • Контролен лист №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 17:30:21
 • Контролен лист №3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 17:30:21
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 12:12:14
 • Съобщение Жребий

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 12:12:42
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 17:30:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 17:30:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 17:30:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 17:30:00
 • Договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 12:16:42
 • Договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 12:16:42
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 12:16:42
 • Информация за доставка на медикаменти 01м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-15 12:19:16
 • Информация за доставка на медикаменти 02м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 12:00:50
 • Информация за доставка на медикаменти 03м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 12:00:00
 • Информация за доставка на медикаменти 04м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 12:00:47
 • Информация за доставка на медикаменти 05м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 12:27:29
 • Информация за доставка на медикаменти 06м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 12:28:04
 • Информация за доставка на медикаменти 07м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 12:28:42
 • Информация за доставка на медикаменти 08м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 12:29:28
 • Информация за доставка на медикаменти 09м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 12:30:03