Областна администрация Смолян

„Изготвяне на ПУП-ПП и РАБОТЕН ПРОЕКТ за „Водопровод- подмяна на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:59:07
АОП номер: 01044-2019-0001 Статус: затворена

Предметът на поръчката е „Изготвяне на ПУП-ПП и РАБОТЕН ПРОЕКТ за „Водопровод- подмяна на стоманени тръби Ф500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“. В обхвата на поръчката се включват изготвяне на работен проект и ПУП - ПП. Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с Разработване на качествен и пълен Работен проект за реконструкция на външен довеждащ водопровод, захранен от открито водохващане от р. „Искрец” и от Извор “Голямата Река”, който ще бъде захранен единствено от Язовир „Пловдивци“ след ПСПВ, както и водопроводни отклонения до най-близките резервоари с обща дължина L = 35,2 km, отговарящ на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията.

Индивидуален номер на процедурата: 0004822
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 434470.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Андриян Петров - Заместник областен управител на област Смолян
 • Телефон/и за контакт: 0301 60180
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:08:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097913505
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:08:06
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:08:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:10:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097913695
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:10:29
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:14:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097913964
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:14:11
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:14:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:16:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097914174
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:16:58
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:16:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Екзекутивен ПП-1-1

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:29:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915177
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:29:23
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:29:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Екзекутивен ПП-1-2

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:31:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915272
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:31:13
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:31:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Екзекутивен ПП-1-3

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:32:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915403
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:32:45
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:32:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Екзекутивна устройствена план-схема

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:34:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915527
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:34:16
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:34:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 1

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:35:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915673
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:35:52
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:35:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 2 Вариант 1-1

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:37:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915821
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:37:42
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:37:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 2 Вариант 1-2

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:39:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097915933
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:39:22
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:39:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 3 Вариант 1-1

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:40:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097916050
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:40:56
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:40:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 3 Вариант 1-2

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:42:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097916166
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:42:35
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:42:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 4 Вариант 2-1

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:44:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097916313
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:44:32
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:44:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 4 Вариант 2-2

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:46:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097916447
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:46:08
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:46:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПИП Том 4 Вариант 2-3

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:47:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097916551
  Удостоверено време: 03.04.2019 11:47:22
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 08:47:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение и указания по условията на процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-30 16:02:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099622469
  Удостоверено време: 30.04.2019 16:02:12
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2019 13:02:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-18 14:58:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103181127
  Удостоверено време: 18.06.2019 14:58:57
  Удостоверено време по UTC: 18.06.2019 11:58:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-26 11:39:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105817906
  Удостоверено време: 26.07.2019 11:39:59
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2019 08:39:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106278342
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:21:09
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:21:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106278367
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:21:37
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:21:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:22:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106278400
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:22:12
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:22:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № АП-03-23-247 от 05.08.2019 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106278458
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:23:08
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори