Областна администрация - Смолян

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНEН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“

Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:11:50Последна промяна: 2016-09-20 10:14:59
Статус: затворена

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНEН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“.

Индивидуален номер на процедурата: 0001262
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 65500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71200000, 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-25 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:11:50
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:11:50
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 10:11:50
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-30 11:11:50