Областна администрация - Смолян

ОЦЕНКА, ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА УЯЗВИМИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ” С АКРОНИМ GIMMIE SHELTER ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2007 – 2013“

Дата и час на публикуване: 2015-07-02 10:59:40Последна промяна: 2016-09-20 10:15:18
Статус: затворена

ОЦЕНКА, ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА УЯЗВИМИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ” С АКРОНИМ GIMMIE SHELTER ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2007 – 2013“

Индивидуален номер на процедурата: 0001261
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 32596.67 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79311000, 79315000, 72300000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-14 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-02 10:59:40
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-02 10:59:40
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-17 10:01:14
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-29 10:01:14
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-13 10:00:00
 • Приемо - предавателен протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 10:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-17 10:07:33