Областна администрация - Смолян

Организиране и провеждане на обучения

Дата и час на публикуване: 2015-04-21 11:32:02Последна промяна: 2016-09-20 09:37:20
Статус: възложена

Организиране и провеждане на обучения

Индивидуален номер на процедурата: 0001260
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 39833.12 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 80500000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-20 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 11:32:02
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-15 13:34:05
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 10:35:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-29 09:35:38
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-29 10:35:38
 • Приемо - предавателен протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-29 10:35:38