Областна администрация - Смолян

Доставка на обзавеждане и оборудване

Дата и час на публикуване: 2015-04-14 16:01:13Последна промяна: 2016-09-19 16:12:15
Статус: възложена

Доставка на обзавеждане и оборудване

Индивидуален номер на процедурата: 0001248
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 27511.59 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000, 39000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-23 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 16:01:13
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 16:01:13
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 16:10:16
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-05 17:11:39
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-11 16:13:20