Областна администрация - Смолян

Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане

Дата и час на публикуване: 2015-03-11 15:00:00Последна промяна: 2016-09-19 15:57:44
Статус: възложена

Доставка на гориво (бензиново гориво А 95 Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Смолян, чрез карти за безкасово плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0001247
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-20 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 15:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 15:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 15:54:31
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-28 15:55:29
 • Приложение към договор - Техническа оферта

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-28 15:55:29
 • Приложение към договор - Ценова оферта

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-28 15:55:29