Пазари Изток ЕАД

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "Пазари Изток" ЕАД.

Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:40:36Последна промяна: 2016-11-01 15:15:05
Статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "Пазари Изток" ЕАД.

Индивидуален номер на процедурата: 0001408
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 37000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:40:36
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:40:36
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:40:36
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-10-18 14:40:36
 • ЗАПОВЕД № РД-09-123/ 01.11.2016г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 14:53:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055437060
  Удостоверено време: 01.11.2016 14:53:30
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2016 12:53:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 14:59:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055437315
  Удостоверено време: 01.11.2016 14:59:52
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2016 12:59:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №РД-09-131/08.11.2016г

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-11-08 11:54:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055636542
  Удостоверено време: 08.11.2016 11:54:51
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2016 09:54:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 16:12:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057854016
  Удостоверено време: 25.11.2016 16:12:17
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 14:12:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с избрания изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 14:17:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062035252
  Удостоверено време: 22.12.2016 14:17:36
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2016 12:17:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори