Пазари Изток ЕАД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: възложена

"Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Пазари Изток" ЕАД"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-13 20:44:54