Пазари Изток ЕАД

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9043583статус: възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „Пазари Изток” ЕАД”

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-06 17:00:00
ID номер: 9042475статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена нощна физическа охрана

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-04 14:58:16