Пазари Изток ЕАД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02695-2015-0002статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Пазари Изток“ ЕАД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:01:00
АОП номер: 02695-2015-0001статус: възложена

Изграждане на 15 броя нови павилиони и една кафе-сладкарница на пазар "Ситняково" - Централен сектор, гр. София, район "Слатина", м. Гео Милев, УПИ III, кв.1

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00