Национален дворец на децата /НДД/

Денонощна физическа охрана и видеонаблюдение на сградата на Националния дворец на децата в гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 191 на 24-часов режим най-малко от четирима охранители за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2015-02-23 15:55:00Последна промяна: 2016-11-17 10:02:26
ID номер: 9039135 Статус: приключена

Денонощна физическа охрана и видеонаблюдение на сградата на Националния дворец на децата в гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 191 на 24-часов режим най-малко от четирима охранители за срок от една година

Индивидуален номер на процедурата: 0001572
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 22000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79700000, 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-02-23 15:55:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-10 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-03-10 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 10:01:31
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 15:00:00