Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

„„Доставка на зърнокомбайн среден клас при условията на 48 месечен финансов лизинг“.

Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:20:12Последна промяна: 2022-08-11 12:19:42
АОП номер: 00153-2022-0003 Статус: възложена

Доставка на зърнокомбайн среден клас - 1 брой. Заплащането ще се извърши при условията на 48 месечен финансов лизинг.

Индивидуален номер на процедурата: 0007093
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 369000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16340000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-04-04 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи