Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00153-2022-0003статус: възложена

„„Доставка на зърнокомбайн среден клас при условията на 48 месечен финансов лизинг“.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2022-04-04 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:20:12